Biotopy Slovenska / [autorský kolektív Viera Banásová et al.] ; [zostavovatelia Helena Ružičková et al.]

2014.01.27.

Biotopy Slovenska : priručka k mapovaniu a katalog biotopov / [autorský kolektív Viera Banásová et al.] ; [zostavovatelia Helena Ružičková et al.]. - [Bratislava] : Ústav krajinnej ekológe SAV, 1996

Jelzet: 8 741
ISBN 8096752731