Dendroflora istočnog Krka / auktor Andrija-Željko Lovrić