Lejtősztyepek, löszgyepek és erdőssztyeprétek Magyarországon / [szerk. Illyés Eszter és Bölöni János]