Általános

Szakirodalmi adatbázisok: 
Névcsökkenő sorrend Leírás Hozzáférési szint
Academic search complete EISZ (EBSCO) adatbázis MTA ÖK
Akadémiai Kiadó folyóiratai EISZ adatbázis. MTA ÖK
Arcanum digitális tudománytár (ADT) Válogatott magyar folyóiratok és időszaki kiadványok teljes szövegű gyűjteménye. MTA ÖK
DEENK e-archívuma (DEA) A Debreceni Egyetemen létrehozott dokumentumok digitális tárhelye. A dokumentumok egy része mindenki számára elérhető, más dokumentumok csak az egyetem számítógépein olvashatóak. Szabad
DEENK e-könyvtára A Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtár elektronikus könyvtára Szabad
Digitális Tankönyvtár Különböző tudományterületek tankönyvei Szabad
Directory of open access books (DOAB) Az OAPEN Foundation közreműködésével létrehozott, szabadon elérhető tudományos színvonalú elektronikus könyveket tartalmazó gyűjtemény Szabad
Directory of open access journals (DOAJ) A Lundi Egyetemi Könyvtár közreműködésével létrehozott, szabadon elérhető tudományos színvonalú elektronikus folyóiratokat tartalmazó gyűjtemény. Szabad
EBSCO EISZ adatbázis csomag MTA ÖK
EHM EPA + HUMANUS + MATARKA közös kereső felülete. Szabad
Elektronikus Periodika Adatbázis (EPA) Nyilvántartja és archiválja a magyar vonatkozású elektronikus időszaki kiadványok jelentős részét Szabad
Elsevier e-books Néhány cím szabadon letölthető.
Hathi Trust digital library Az Amerikai Egyesült Államok egyetemei részére digitalizált dokumentumok adatbázisa Szabad
HUNGARICANA Az oldal célja a közgyűjteményi digitalizálások eredményeinek bemutatása, publikálása. Szabad
IngentaConnect Az adatbázisban találhatóak többek között az E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung kiadványai (Fundamental and applied limnology, Large River, Phytocoenologia, stb.).
Internet Archive Az Amerikai Egyesült Államokban létrehozott szabadon elérhető elektronikus könyvtár Szabad
JSTOR EISZ adatbázis. Elérhető gyűjtemények: Arts & sciences I-IV., VII., Music, language and literature collection, Business II., Life sciences, Mathematics and statistics collection MTA ÖK
Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) A hazai kutatások publikációit és azok idézettségét tartalmazó reprezentatív bibliográfiai adatbázis. Forrásadatbázisai: Scopus, WoS, PubMed, Google Scholar. Tartalmaz 1996 előtti idézeteket is. Hitelességét egy ellenőrző rendszer támogatja. Szabad
MATARKA Válogatott magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek adatbázisa. Lehetőséget ad a cikkek egy részének teljes szövegű elérésére, illetve másolatok megrendelésére. Szabad
MEK A Magyar Elektronikus Könyvtárban csak magyar nyelvű vagy magyar ill. közép-európai vonatkozású, tudományos, oktatási vagy kulturális célokra használható dokumentumok kapnak helyet. Szabad
NPA A Nemzeti Periodika Adatbázis a külföldön megjelent folyóiratok hazai lelőhelyéről tájékoztat 2012-ig. Az NPA adatbázist betöltötték a MOKKA katalógusba, és 2013-tól csak ott frissítik. Szabad
OMgK régi kiadványainak archívuma Digitalizált mezőgazdasági szakkönyvek az Országos Mezőgazdasági Könyvtár archív gyűjteményéből. Szabad
Országos Doktori Tanács A weboldal a doktori képzések, védések és habilitációs előadások anyagát tartalmazza. Az adatbázisban elérhetőek a PhD értekezések. Szabad
REAL A REAL az MTA és/vagy az OTKA/NKFIH által támogatott kutatási programok keretében készült publikációk teljes szövegű anyagát, illetve az OTKA/NKFIH pályázatok kutatási zárójelentéseit tartalmazó repozitórium. Szabad
REAL-d A Magyar Tudományos Akadémia doktori, illetve régi kandidátusi értekezéseit tartalmazó adatbázis Szabad
ScienceDirect EISZ adatbázis. Az Elsevier kiadó teljes szövegű adatbázis szolgáltatása. Fő profilja a természettudományos, műszaki és orvosi folyóiratok. MTA ÖK
Scopus EISZ adatbázis. A 2004 novemberében indított Scopus a lektorált szakirodalom legnagyobb absztrakt és citátum adatbázisa. MTA ÖK
SpringerLink EISZ adatbázis. Alapvetően teljes szövegű tudományos folyóirat-gyűjtemény, de tartalmaz könyveket, konferencia anyagokat, stb. MTA ÖK
Web of Knowlegde Journal Citation Reports EISZ adatbázis. Vezető folyóiratok főbb adatait és bibliometriai jellemzőit (impakt faktorok) tartalmazza. MTA ÖK
Web of Knowlegde, Web of Science EISZ adatbázis. A Web of Science (WoS) az ISI (Institute for Scientific Information) bibliográfiai és citációs adatbázisa. MTA ÖK

Oldalak

Elektronikus könyvek: 
Linkek: