Elektronikus könyvek

Több elektronikus könyvtár található a "szakirodalmi adatbázisok" és a "linkek" menüpontban.
A nagy terjedelmű e-könyveket helyi szerveren a https://www.botanika.hu/ekonyvek/ oldalon tároljuk. Ha erre a linkre kattintva megjelenik "A hely biztonsági tanúsítványa lejárt" felirat, tovább léphetünk.
Az elektronikus könyveket 'szerző', 'év', 'cím' és 'hozzáférési szint' szerint lehet rendezni.

Szerző, szerkesztő Év Címcsökkenő sorrend Letöltés Hozzáférési szint
Queenborough, Simon
2012 The habits of successful ecologists: How to write right, right!? / Simon Queenborough 568.92 KB
Vida Gábor (1935-)
2001 Helyünk a bioszférában / Vida Gábor Szabad
Vida Gábor (1935-)
2012 Honnan hová Homo? : az Antropocén korszak gondjai / Vida Gábor Szabad
Schubert András
2012 Az impakt faktor és akiknek nem kell / Schubert András diasorozata 1.21 MB
Csiszár Ágnes (1975-)
2012 Inváziós növényfajok Magyarországon / szerk. Csiszár Ágnes Szabad
Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács
2010 Jövőkereső : a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak / fel. szerk. Schmuck Erzsébet 1.83 MB
Jubileumi Lóczy Lajos emlékkonferencia (2013) (Kaposvár)
2013 Jubileumi Lóczy Lajos emlékkonferencia : 1913-2013 / [szerk. Molnár Gábor] Szabad
Jókai Mór (1825-1904)
1896 Kertészgazdászati jegyzetek / Jókai Mór Szabad
ProArt Szövetség a Szerzői Jogokért
2012 Kézikönyv a szerzői jog érvényesítéséhez Szabad
Baranyai Eszter
2012 Környezeti változók hatása rákközösségek szerkezetére : doktori értekezés / Baranyai Eszter Szabad
Halász Krisztián
2008 Különböző stressztűrőképességű nagygombanemzetségek Kárpát-medencei leletanyagának molekuláris azonosítása és rendszerezése : doktori értekezés / készítette Halász Krisztián Szabad
Ónodi Gábor
2011 Legelés és tűz, mint gyepdinamikai tényezők : kísérletes vizsgálatok nyílt évelő homokpusztagyepeken : PhD-értekezés / Ónodi Gábor 3.82 MB Szabad
Illyés Eszter
2007 Lejtősztyepek, löszgyepek és erdőssztyeprétek Magyarországon / [szerk. Illyés Eszter és Bölöni János] Szabad
Kalff, Jacob
2002 Limnology : inland water ecosystems / Jacob Kalff Szabad
Herman Ottó (1835-1914)
1901 A madarak hasznáról és káráról / Herman Ottó Szabad
Kenyeres Ágnes
2001 Magyar életrajzi lexikon : 1000 - 1990 / szerk. Kenyeres Ágnes Szabad
Tagányi Károly (1858-1924)
1896 Magyar erdészeti oklevéltár / szerk. és történeti bevezetéssel ellátta Tagányi Károly. 1. köt. Szabad
Tagányi Károly (1858-1924)
1896 Magyar erdészeti oklevéltár / szerk. és történeti bevezetéssel ellátta Tagányi Károly. 2. köt. Szabad
Tagányi Károly (1858-1924)
1896 Magyar erdészeti oklevéltár / szerk. és történeti bevezetéssel ellátta Tagányi Károly. 3. köt. Szabad
Diószegi Sámuel (1760-1813)
1807 Magyar fűvész könyv / Diószegi Sámuel, Fazekas Mihály Szabad
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest)
1985 A magyar helyesírás szabályai / Magyar Tudományos Akadémia 611.07 KB Szabad
Szinnyei József (1830-1913)
1891-1914 Magyar írók élete és munkái / Szinnyei József Szabad
MTA Ökológiai Bizottsága
1988- Magyar Ökológus Kongresszus Szabad
Király Gergely (1973-)
2008 Magyarország földrajzi kistájainak növényzete / szerk. Király Gergely [et al.] Szabad
Borhidi Attila (1932-)
2003 Magyarország növénytársulásai / Borhidi Attila Szabad
Wagner János (1870-1955)
1903 Magyarország virágos növényei / a Hoffmann Gy. átdolgozta [Pflanzenatlas] alapján írta Wagner János ; Hoffmann K. növényatlaszának képeivel Szabad
Somlyódy László (1943-)
2011 Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok : köztestületi stratégiai programok / [szerk. Somlyódy László] Szabad
Magyarország. Országgyűlés
1992 Magyarország. Törvények, rendeletek. 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról Szabad
Magyarország. Országgyűlés
1997 Magyarország. Törvények, rendeletek. 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról Szabad
Wisconsin Phenological Society
2003 Manual for phenological observers / Wisconsin Phenological Society Szabad

Oldalak