Elektronikus könyvek

Több elektronikus könyvtár található a "szakirodalmi adatbázisok" és a "linkek" menüpontban.
A nagy terjedelmű e-könyveket helyi szerveren a https://www.botanika.hu/ekonyvek/ oldalon tároljuk. Ha erre a linkre kattintva megjelenik "A hely biztonsági tanúsítványa lejárt" felirat, tovább léphetünk.
Az elektronikus könyveket 'szerző', 'év', 'cím' és 'hozzáférési szint' szerint lehet rendezni.

Szerző, szerkesztő Év Cím Letöltés Hozzáférési szintcsökkenő sorrend
Schubert András
2012 Az impakt faktor és akiknek nem kell / Schubert András diasorozata 1.21 MB
Developments in environmental modelling [Book series]
Norberg-Hodge, Helena
2011 Ősi jövendők : Ladak tanításai / Helena Norberg-Hodge 2.84 MB
Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács
2010 Jövőkereső : a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak / fel. szerk. Schmuck Erzsébet 1.83 MB
Jorgensen, Sven Erik
2008 Encyclopedia of ecology / editors-in-chief Sven Erik Jorgensen and Brian Fath
Queenborough, Simon
2012 The habits of successful ecologists: How to write right, right!? / Simon Queenborough 568.92 KB
Országgyűlési Könyvtár
2012 Digitalizált Törvényhozási Tudástár 4.66 MB
Ódor Péter
2011 Beech forests in Hungary : their status and researches on their biological values / Peter Ódor and Tibor Standovár 408.04 KB
Developments in environmental science [Book series] MTA ÖK
Mihály Botond
2004 Özönnövények : biológiai inváziók Magyarországon. [1]. / szerk. Mihály Botond és Botta-Dukát Zoltán Szabad
Bakó Gábor
2012 A Duna menti tölgyesek restaurációjának lehetőségei / szerk. Bakó Gábor Szabad
Nagy Gergő Gábor
2011 Borrowing services from nature : methodologies to evaluate ecosystem services focusing on Hungarian case studies / ed. Gergő Gábor Nagy, Veronika Kiss Szabad
Nielsen, Charlotte
2005 The giant hogweed best practice manual / editors Charlotte Nielsen [et al.] Szabad
Diószegi Sámuel (1760-1813)
1807 Magyar fűvész könyv / Diószegi Sámuel, Fazekas Mihály Szabad
Csiszár Ágnes (1975-)
2012 Inváziós növényfajok Magyarországon / szerk. Csiszár Ágnes Szabad
Bereczki Máté (1824-1895)
1877-1887 Gyümölcsészeti vázlatok / Bereczki Máté Szabad
Vida Gábor (1935-)
2001 Helyünk a bioszférában / Vida Gábor Szabad
Halász Krisztián
2008 Különböző stressztűrőképességű nagygombanemzetségek Kárpát-medencei leletanyagának molekuláris azonosítása és rendszerezése : doktori értekezés / készítette Halász Krisztián Szabad
Zólyomi Bálint (1908-1997)
1989 Természetes növénytakaró [Kartográfiai dokumentum] / Zólyomi Bálint Szabad
Purger J. Jenő (1961-)
2013 A Dráva négy magyarországi mellékágának élővilága és rehabilitációja / Purger J. Jenő szerk. Szabad
Szinnyei József (1830-1913)
1891-1914 Magyar írók élete és munkái / Szinnyei József Szabad
Vida Gábor (1935-)
2012 Honnan hová Homo? : az Antropocén korszak gondjai / Vida Gábor Szabad
Bíró Marianna
2006 A történeti térképekre alapuló vegetációrekonstrukció és alkalmazásai a Duna - Tisza közén : PhD értekezés / Bíró Marianna 736.96 KB Szabad
Turcsányi Gábor (1951-)
2005 Növénytan / Turcsányi Gábor, Turcsányiné Siller Irén Szabad
Mihály Botond
2006 Özönnövények : biológiai inváziók Magyarországon. 2. / szerk. Mihály Botond és Botta-Dukát Zoltán Szabad
Lelleiné Kovács Eszter
2011 Talajlégzés vizsgálata a kiskunsági homoki erdőssztyepp ökoszisztémában : doktori, Ph.D. értekezés / Lelleiné Kovács Eszter 4.07 MB Szabad
Horváth András
2002 A mezőföldi löszvegetáció términtázati szerveződése / Horváth András Szabad
Csapody Vera (1890-1985)
1961 Színes atlasz "Magyarország kultúrflórájá"-hoz / Csapody Vera ; főszerk. Erdei Ferenc, Jávorka Sándor Szabad
MTA Ökológiai Bizottsága
1988- Magyar Ökológus Kongresszus Szabad
Wisconsin Phenological Society
2003 Manual for phenological observers / Wisconsin Phenological Society Szabad

Oldalak