Módosították a védett fajok jegyzékét

2012.10.25.

A 100/2012. (IX. 28.) VM rendelet, amely módosítja a védett és fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendeletet és a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendeletet 2012. október 1-jétől hatályos.

A módosító rendeletet a Magyar Közlöny 2012. szeptember 28.-i számában tették közzé.
Továbbra is a 13/2001. KöM rendeletre kell hivatkozni.
A jogszabályok adott napon hatályos és az azt közvetlenül követő szövegváltozata szabadon elérhető a Complex hatályos jogszabályok gyűjteményében.

A jogszabályban szereplő jegyzék botanikai szempontból javított változata megtalálható a magyar állami természetvédelem hivatalos honlapján.

A hóvirág továbbra is a rendelet 7. mellékletén, mint közösségi jelentőségű faj szerepel, 10 000 Ft-os természetvédelmi értékkel.