Elektronikus könyvek

Több elektronikus könyvtár található a "szakirodalmi adatbázisok" és a "linkek" menüpontban.
A nagy terjedelmű e-könyveket helyi szerveren a https://www.botanika.hu/ekonyvek/ oldalon tároljuk. Ha erre a linkre kattintva megjelenik "A hely biztonsági tanúsítványa lejárt" felirat, tovább léphetünk.
Az elektronikus könyveket 'szerző', 'év', 'cím' és 'hozzáférési szint' szerint lehet rendezni.

Szerző, szerkesztő Év Cím Letöltés Hozzáférési szintcsökkenő sorrend
Norberg-Hodge, Helena
2011 Ősi jövendők : Ladak tanításai / Helena Norberg-Hodge 2.84 MB
Schubert András
2012 Az impakt faktor és akiknek nem kell / Schubert András diasorozata 1.21 MB
Jorgensen, Sven Erik
2008 Encyclopedia of ecology / editors-in-chief Sven Erik Jorgensen and Brian Fath
Developments in environmental modelling [Book series]
Queenborough, Simon
2012 The habits of successful ecologists: How to write right, right!? / Simon Queenborough 568.92 KB
Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács
2010 Jövőkereső : a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak / fel. szerk. Schmuck Erzsébet 1.83 MB
Országgyűlési Könyvtár
2012 Digitalizált Törvényhozási Tudástár 4.66 MB
Ódor Péter
2011 Beech forests in Hungary : their status and researches on their biological values / Peter Ódor and Tibor Standovár 408.04 KB
Developments in environmental science [Book series] MTA ÖK
Juhász Miklós (1938-)
20?? Szivarfafélék családja = Bignoniaceae / Juhász Miklós diasorozata Szabad
Bartha Dénes
2000 Mestereink : ilyennek láttuk őket : emlékmorzsák a közelmúlt jeles botanikusairól / szerk. [...] Bartha Dénes, Csapody István, Szodfridt István Szabad
Mátyás Csaba (1943-)
2002 Erdészeti - természetvédelmi genetika / Mátyás Csaba Szabad
Király Gergely (1973-)
2008 Magyarország földrajzi kistájainak növényzete / szerk. Király Gergely [et al.] Szabad
Borza Péter
2012 Ponto-kaszpikus magasabbrendű rákok (Crustacea: Malacostraca: Mysida, Amphipoda, Isopoda) faunisztikai és taxonómiai vizsgálata a Duna vízrendszerében : doktori értekezés / szerző Borza Péter Szabad
Clements, Frederic Edward (1874-1945)
1916 Plant succession : an analysis of the development of vegetation / by Frederic E. Clements Szabad
Magyarország. Törvények, rendeletek
2012 Védett és fokozottan védett növényfajok jegyzéke Szabad
Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet
2012 Az ökológiai gazdálkodás helyzete : trendek és kitörési pontok / [közread. az] Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet Szabad
Jókai Mór (1825-1904)
1896 Kertészgazdászati jegyzetek / Jókai Mór Szabad
Bela Györgyi
2012 A biodiverzitás értékelése intézményi közgazdasági megközelítésből : doktori értekezés / Bela Györgyi Szabad
Kerényi-Nagy Viktor
2012 A Történelmi Magyarország területén élő őshonos, idegenhonos és kultúr-reliktum rózsák kismonográfiája / Kerényi-Nagy Viktor Szabad
Mojzes Andrea
2010 Ökofiziológiai sajátságok a növényi invázió és a klímaváltozásra adott növényi válaszok hátterében : doktori, PhD értekezés / Mojzes Andrea Szabad
Sodhi, Navjot S.
2010 Conservation biology for all / edited by Navjot S. Sodhi and Paul R. Ehrlich Szabad
Tagányi Károly (1858-1924)
1896 Magyar erdészeti oklevéltár / szerk. és történeti bevezetéssel ellátta Tagányi Károly. 3. köt. Szabad
Lovrić, Andrija-Željko
1995 Dendroflora istočnog Krka / auktor Andrija-Željko Lovrić Szabad
Soó Rezső (1903-1980)
1951 Növényföldrajzi - térképezési tanfolyam jegyzete : kézirat gyanánt / szerk. Soó Rezső, Zólyomi Bálint Szabad
United Nations Environment Programme
1992 Convention on biological diversity / United Nations Environment Programme Szabad
Magyarország. Országgyűlés
1992 Magyarország. Törvények, rendeletek. 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról Szabad
Wagner János (1870-1955)
1903 Magyarország virágos növényei / a Hoffmann Gy. átdolgozta [Pflanzenatlas] alapján írta Wagner János ; Hoffmann K. növényatlaszának képeivel Szabad
Royal Society
2009 Ecosystem services and biodiversity in Europe / [The Royal Society] 952.38 KB Szabad
Darvas Béla (1948-)
2000 Virágot Oikosnak : kísértések kémiai és genetikai biztonságunk ürügyén / Darvas Béla Szabad

Oldalak